องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
2,941
เดือนที่แล้ว
2,332
ปีนี้
2,941
ปีที่แล้ว
35,031
ทั้งหมด
98,780
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
-:-  นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประเมินการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา หย่อมบ้านห้วยจันสี 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา หย่อมบ้านกิ๋วต่อ 
-:- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เชื่อม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 ซอย 1 ถึงท่อลอดเหลี่ยม คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม สถ. มิติใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ซ.1  
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.7 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.2 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.3 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.7 บริเวณบ้านนายสุบัน ขันคำ 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

บทความเกี่ยวกับคำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครอง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน