องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smileตรวจสอบรายชื่อประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ได้แล้วในข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ระบบจัดการเว็บไซต์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,258
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
14,121
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
26,348
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249
นายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษานายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางฉวีวรรณ นิยมสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนฤมน ปันเป็ง
ครูนางสาวดวงพร เงินปา
ครูนางกรรณิการ์ จันทร์ตา
ครูนางราตรี สิทธิเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายธิติพันธ์ อ่อนละมูล
ผู้ช่วยนักสันทนาการนางสาวจรรยา อินมาใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาววิลาวัลย์ ต่อมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวอัจฉรา ธิราโชติ
ผู้ช่วยโภชนาการนางสาวพรทิวา พุทธกาล
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพิมพ์ใจ พลับพลาทอง
ผู้ดูแลเด็กนางสาววรภร อินทนนท์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิระกาญจน์ ศรีสุข
ผู้ดูแลเด็กนางกรณิการ์ แก้วปั๋น
ผู้ดูแลเด็กนางจันทร์จิรา สิทธิโอด
ผู้ดูแลเด็กนางณัฐนันท์ นามรินทร์
ผู้ดูแลเด็กนางนงนุช สันใจ
ผู้ดูแลเด็กนางนภัทธิรา เอกธนาโชติกุล
ผู้ดูแลเด็กนางนภัสสร รุ่งสุดฟ้า
ผู้ดูแลเด็กนางนัยนา จะแส
ผู้ดูแลเด็กนางปราณี กองสินแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางวยุณี เรือนฟู
ผู้ดูแลเด็กนางศรีไพร สามจ้อย
ผู้ดูแลเด็กนางสาวกฤตพร เมืองมูล
ผู้ดูแลเด็กนางกัณฐิกา ปัญญา
ผู้ดูแลเด็กนางสาวจิตรา นามา
ผู้ดูแลเด็กนางสาวชนิศา ไอ่จ๋า
ผู้ดูแลเด็กนางสาวณัฐชยา อุดมธนาชัยสิน
ผู้ดูแลเด็กนางสาวปวีณา ประหว่า
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพิไลวรรณ ใจทรินทร์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวแรงรุ่ง แสงกาศ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวหนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางสาวอริศรา คำใบ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวิตรี คำมอญ
ผู้ดูแลเด็กนางสุพัตรา ขัติยะ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุทธิดาพร วรรณกุลเกียรติ์
ผู้ดูแลเด็ก