องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smileตรวจสอบรายชื่อประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ได้แล้วในข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ระบบจัดการเว็บไซต์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,258
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
14,121
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
26,348
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249
นายจรัล สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอัมรา ปัญญาวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินนายสงกรานต์ เงินคำคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวชีวรรณ วงค์สา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ(ว่าง)
นักวิชาการคลัง


นางสาวสายฝน เขื่อนวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายสุชานนท์ สิ่งส่า
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวธัญญาภรณ์ สิรนันท์เจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุกัญญา สาลานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวจิตราภรณ์ ปวนใต้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวภักดิ์ชญา กันสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาววิภาวัลย์ หล้าตานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวปวีณา ปัญญากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวจารุณี แก้วมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวปิยธิดา กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ