องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smileตรวจสอบรายชื่อประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ได้แล้วในข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ระบบจัดการเว็บไซต์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,258
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
14,121
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
26,348
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249
ลำดับรายการวันที่
1ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/256319 มิ.ย. 2563
2ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/256318 มิ.ย. 2563
3ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2/25635 ก.พ. 2563
4การบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการร้อยใจรักษ์)27 ธ.ค. 2562
5ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่นาวาง20 ก.ย. 2562
6ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)10 มิ.ย. 2562
7ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)10 มิ.ย. 2562
8โครงการอบรมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง17 พ.ค. 2562
9โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์29 มี.ค. 2562
10โครงการสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง12 มี.ค. 2562
11ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง24 ม.ค. 2562
12ลานกีฬาและสนามกีฬา สำหรับประชาชน24 ม.ค. 2562
13ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง24 ม.ค. 2562

1