ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...
ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน...
โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน ในวันที่ื 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จุดประสงค์ของงาน 1 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแม่นาวาง ในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม มีมาตรฐาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนั...
ดาวน์โหลด
กำหนดการให้ผู้สอบได้มารายงานตัว...
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ...
ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รา...
ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระ...
ดาวน์โหลดไฟล์  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
ดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอาเซียน...
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้อ...
ดาวโหลด
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต...
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย เวลา
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชา...
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2