ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 61   คลิก

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง