ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 -พ.ศ.-2562.pdf
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง