ประกาศ เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง / วันที่ 28 มิถุนายน 2018

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง