รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ขยายเวลาเป็นวันที่ 19 – 30 มีนาคม 2561 สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สมัครแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง