ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์

 Purchase1-1.pdf
 Purchase2-1.pdf
 Purchase3-1.pdf
 Purchase4-1.pdf
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง