ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.แม่นาวาง

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 .pdf