โรค PRRS (โรคพีอาร์อาร์เอส)ในสุกร และวิธีการรักษา

โรคเพิร์ส Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
ชื่อที่สอง: Highly Pathogenic-Porcine Reproductive Respiratory Syndrome (HP-PRRS)

อาการของโรค:
-ซึมไม่อยากลุกขึ้นยืน ยืนได้ไม่นานแล้วก็ล้มตัวลงนอน
-ข้อบวมร่วมกับขาเจ็บ หรือ หนาวสั่น และนอนสุมกันตามมุมคอก
-อุณหภูมิอาจจะปกติหรือสูงขึ้นเล็กน้อย ขนลุก
-ใบหู จมูก ลำตัว ใต้ท้อง บริเวณก้น มีสีแดง,ม่วง
-หอบหายใจเร็ว หายใจเสียงดัง ตสบวมแดง
-ข้ออักเสบ ปอดอักเสบ ชักจากสมองอักเสบ ท้องเสีย
-ระบบสืบพันธุ์มีปัญหาเช่น แม่สุกรแท้งก่อนคลอด
ํถ้าไม่ติดเชื้อโรคอื่นเทรกซ้อน อัตราการตาย 15%
ํถ้าติดเชื้อแทรกซ้อนอื่น อัตราการตาย 30-50%
ํอัตราการป่วยติดเชื้อทั้งฝูง อัตราการตาย 90-100%
*เชื้อโรคPRRS จะอยู่ในคอกนาน200วัน

การรักษา:ถ้าเริ่มแสดงอาการควรรีบฉีดยาที่ยับยั้งเชื้อPRRS แล้วตามด้วยยาลดไข้และยารักษาปอด เพื่อเสริมสร้างส่วนที่ปอดได้รับความเสียหาย ถ้าอาการหนักโอกาสรอด50:50.

วัคซีนควบคุมโรค PRRS.

หลังการวิจัยพบว่า วัคซีนดังกล่าวให้ผลดีมากเมื่อเทียบกับการจัดการแบบ เดิม (คลุกกับสุกรอนุบาลที่แพร่เชื้อ ฉีดด้วยซีรั่มที่มี PRRSv) อีกทั้งให้ผลแน่นอนกว่า นอกจากนี้ ในการฉีดครั้งแรกควรทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้มีเวลา cool down มากที่สุด ก่อนการผสม (เป็นสัด)

โดยช่วงอายุสุกรอยู่ที่ประมาณ 5 เดือน ในกรณีมีฝูงทดแทนเองในฟาร์ม และช่วงอายุประมาณ 6 เดือน ในกรณีซื้อสุกรทดแทนเข้าฟาร์ม จากนั้นอาจสุ่มตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยวิธี PCR ซึ่งสุกรทดแทนที่ผ่านการเตรียมที่ถูกต้องจะให้ผลการตรวจเป็นลบ ซึ่งหมายความว่า โอกาสแม่แพร่เชื้อในเล้าคลอดต่ำมาก และไม่มีผลเสียต่อการผลิต อีกทั้งโอกาสที่จะมีการระบาดด้วย PRRS น้อยมาก

ข้อมูลจาก : rockyppfp.blogspot.com , soclaimon.wordpress.com

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง