ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส...
กำหนดการให้ผู้สอบได้มารายงานตัว...
ประกาศผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รายชื่อ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระเบียบ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอาเซียน...
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น...
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต...

  ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  สาระน่ารู้
  ข่าวเปิดสอบงานราชการ