ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล...
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รายชื่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส...
กำหนดการให้ผู้สอบได้มารายงานตัว...
ประกาศผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข...

  ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  สาระน่ารู้
  ข่าวเปิดสอบงานราชการ